I varje människa finns en högre nivå av närvaro, av stillhet, Villkorslöst Varande och Vaken uppmärksamhet. En tidlös zon där inget förväntas eller begärs. Ett Kloster. Ett alldeles eget Inre Kloster. En dyrgrip så eftersatt, men med en enorm längtan och kraft att få nära dig och ingå i ditt liv. Klostret.nu i Kalmar har som syfte att påminna dig om att ditt Inre Kloster existerar och relationen mellan denna inre värld och den yttre. Där hjärta och hjärna samverkar. 
Doing by Being!

Kurs mot helhet 2021 start 10 januari Fullbokad

- Ett nytt Livsprogram
"The wise heart and the loving mind"
Har du kommit dit där du är trött på att leva i "antingen eller". Där du önskar komma till djupare förening med dig Själv och med andra. Där du integrerar ditt Hjärta med din Hjärna. Där du sluter fred med det innevarande ögonblicket och blir närvarande.Har du kommit till insikt eller önskar du komma till insikt med att livet är mer än bara bekymmer och kamp?
Kanske har du kommit till vissheten om att det i ditt hjärta finns en visdom som är
den viktigaste kompassen i ditt liv?
Då är Kurs mot helheten kursen för dig.
Kursledare: Nina Granbom; föreläsare i personligutveckling, författare till boken "Med trasiga fötter mot ett helt hjärta", NLP Master och beteendevetare samt researrangör för Inre resor på El Camino de Santiago i Spanien (www.heartfulnesscenter.se).
Medhjälpare: Nils Hansson
 
Kursen vänder sig till ett begränsat antal deltagare som verkligen är dedikerade till ett nytt Livsprogram.
Den utgår från din vardagsmiljö och leds alltid ifrån nuet och gruppens aktuella behov. Tillsammans söker vi närvaro i det autentiska, i humorn, i det kreativa, i det som tillhör tilliten och till att allt är precis som det ska.
Förutom kursledarna kommer du att träffa flera intressanta gästföreläsare.

Kursupplägg: Många andra utbildningar i personlig utveckling pågår under en kortare period och ofta i ett
annat land. Skillnaden med Kurs mot helheten är att den istället pågår under ett helt år med regelbundna
träffar. En helg (lördag-söndag) i månaden är det gruppträff då vi utgår från olika teman som sätter igång din
personlighetsutveckling, både yttre och inre. Dessa teman handlar bland annat om:
• Livsenergi
• Kommunikation och samtalscirkel
• Hjärtats intelligens och hjärtats visdom
• Kärlek och relationer
• Känslans helg
• Tankens helg
• Mål, vision och intention
• Meditation och rörelseglädje
• Vandring med tystnad
• Andningstekniker • Varat och görat.
 
Anmälan
Välkommen!
.