Läs mer om de olika klasserna här.

                                                                                                                                                                                                                                                               Frigörande dans med Ann-Helen                                                                                                                                                                              En kurs i Kärlek ; Carina Hansson Kommer att ha kurser på flexibla dagar och tider då det finns intresse
 anmäl dig här 
 anmäl dig här