I Klostrets lokaler
I Klostrets regi erbjuds kurser/klasser inom Yoga, frigörande dans, vandringsretreater.
.