DET INRE klostret

Förening av personlig- & universell medvetenhet

I varje människa finns en högre nivå av närvaro, av stillhet, Villkorslöst Varande och Vaken uppmärksamhet. En tidlös zon där inget förväntas eller begärs. Ett Kloster. Ett alldeles eget Inre Kloster. En dyrgrip så eftersatt, men med en enorm längtan och kraft att få nära dig och ingå i ditt liv. Oavsett om du är ateist, realist eller teist, man eller kvinna - Detta Kloster finns hos oss alla och är mer än någonsin aktuell att nyfiket utforska i vår stressande tidsanda.

Vägarna dit är lika många som antalet människor och vi har en fri vilja att lyssna på vår inre längtan att återfå kontakten med detta tillstånd av Villkorslöst Varande.
Klostret.nu i Kalmar har som syfte att påminna dig om att ditt Inre Kloster existerar och relationen mellan denna inre värld och den yttre. Där hjärta och hjärna samverkar. Doing by Being!

Vi är redo att undersöka hur annorlunda våra liv blir om vi lever mer Medvetet utifrån denna Hjärt-Hjärnska samverkan - Är du? Varmt välkommen att besöka våra yogapass, föreläsningar och kurser för hälsa, kontakt och utveckling!

Gunilla Pritzel är klostervärd på måndagarna och leder Mindfulness Yoga.  Leder även retreater. Se under fliken RETREAT.                                                                 

Människans inre växt och mognad och hennes förhållande till naturen, har stått i fokus i Gunillas hela yrkesverksamma liv. Som pedagog och biodynamisk trädgårdsmästare har hon lång erfarenhet av att guida människor i olika åldrar, både i den inre och yttre tädgården. Hon har även studerat ekosofi, antroposofi, trädgårdsterapi, kost,näring samt fördjupat sig i det muntliga berättandets konst. Har gått kurser i MI (Motiverande samtal) samt Handledarutbilning inom PBM (Problembaserad metod) 2010 var hon med och startade Örtagården en rehabiliteringsträdgård som vände sig till människor med utmattningssyndrom. Intresset för Yoga och meditation väcktes i tonåren, men det är först när hon blev 50+ som hon tog språnget och utbildade sig till Mindfulnessinstruktör steg 1&2 samt gjorde en Yogalärareutbildning i Indien.Sedan 2013  arbetar hon på Landstinget som Mindfulnessinstruktör och Handledare för människor med stressrelaterad utmattning. Genom Mindfulness Yogan vill jag; Hjälpa människor att få en djupare kontakt med sig själva.Utveckla  modet att utforska sina gränsar genom mjuka inkännande rörelser, men även utveckla större medkänsla för sig själv och därigenom även för andra.


Sara Sjöö är klostervärd på tisdagar och erbjuder yoga, massage och babymassage.
Jag började som 16 åring att instruera och leda grupper i  step up och aerobic. Under åren som gått har jag instruerat en mängd olika typer av gruppträningsklasser, tex vattengympa, zumba och spinning. Har jobbat i gymvärlden med människor och deras förändringsarbete till en hälsosammare livsstil. Jag trivdes väldigt bra med detta och framförallt mötet med varje individ men för ett par år sedan insåg jag att det finns något mer. Jag började utbilda mig och samlade på mig nya kunskaper och erfarenheter. Jag är fortfarande nyfiken och det finns mer att lära.
Stresspedagog, hälsoinspiratör, mindfulness instruktör, Barnyoga lärare och avslappningsmassör är bara några av de nya erfarenheterna som finns. Jag tycker om att ha varierande och utmanande projekt att arbeta med, därför har jag flera olika arbetsplatser med mycket spridda uppgifter, bla.  babysims instruktör och Hälsoinspiratör på två av Kalmar Kommuns förvaltningar.
 Att få möta människor i olika åldrar med olika förutsättningar ger mig motivation till att fortsätta att söka efter mer.
Jag har en önskan att få inspirera till rörelseglädje, lugn och harmoni.

För mer information följ Facebook LivetÄrDitt

Ann-Helen Franksson Rundqvist är klostervärd på onsdagarna och håller i frigörande dans ofta tillsammans med Solveig Söderman.
Ann-Helen är utbildad frigörande dans inspiratör  och gick sin utbildning På frigörande dans akademin 2008. Utbildad av Anne Grundel som utformat och startat den frigörande dansen i Sverige. Har sedan dess haft kurser och workshop i Frigörande dans/mindfulness, rörelse, bild och skapande. Känner att det är en stor förmån att få guida och inspirera deltagare på våra kurser. Har just nu tagit tjänstledigt en dag i veckan från sitt arbete som pedagog på Öppna förskolan för att få möjlighet att fördjupa arbetet med dans mindfulness och bild. Hon säger att Syftet är att komma hem till kroppen, lyssna in sin egen rytm och Lära känna sig själv på djupet. Släppa stress, krav, föreställningar och landa hemma i kroppen utan prestation och krav. Är bland annat utbildad, fritidspedagog med inriktning friluftsliv bild, bildpedagogik, Vedic Art och 1 år Metod kurs i bildterapi. 1 år påbyggnadsutbildning till Socialpedagog med bland annat kbt, behandlings pedagogik, beroende och motiverande samtal MI Handledarutbildning i problembaserad metod, hälsa/friskvård genom Landstinget.

Solveig Söderman har dansat den frigörande dansen i ca 8 år nu. Främst i Mundekulla för Anne Grundel. Gick ledarskapsutbildningen hos Anne Grundel i Dalarna hösten 2010/våren 2011. Jag gick i pension 2011 och bestämde mig då för att göra det som jag verkligen tycker mycket om, att få uttrycka mig genom dansen. Att sedan förhoppningsvis få förmedla denna upplevelse till andra känns härligt. Jag har sedan hösten 2011 (tillsammans med min kurskamrat (Mona Malmros) haft kurser i frigörande dans i Kalmar varje termin t o m år 2015. Tillsammans med Ann-Helen i Klostret våren 2016. Jag har även haft egna kurser i Färjestaden


Jackie Doohans är Klostervärd på torsdagar och kommer att erbjuda föreläsningar och studiecirklar i sockerdetox och tiostegsmetoden, samt enskild kostrådgivning. 
Jackie Doohans grundval är holistiskt – att kropp, tanke och själ – strävar mot en harmoni. Att använda kosten för att läka kroppen inifrån och ut är hennes utgångspunkt och därför är hon verksam som kostrådgivare och hälsocoach.
Jackies inriktning är inflammationsdämpande kost (IFD-kost), som är en lågkolhydratkost med särskild inriktning på att dämpa inflammationer i kroppen och som läker tarmen och kroppen. Variationer av olika kostinslag som GAPS, FODMAP, Paleo, medelhavskost och LCHF varieras utifrån individuellt behov i de individuella kostrådgivningarna.
Jackie har utvecklat en holistisk tiostegsmetod, där såväl kost, som mindfulness, meditation och rörelseträning ingår och därför är samarbetet med Klostret särskilt viktigt. Hon är själv sedan många år en utövare av mindfulness, yoga och meditation.
Under 2019-2020 kommer Jackie att erbjuda föreläsningar och studiecirklar på Klostret enligt bifogade länkar.
Jackie Doohan erbjuder enskild kostrådgivning. Vid intresse hör av dig till Jackie via e-post; ifdmedjackiedoohan@gmail.com
 
Jackie är återförsäljare för Holistic kosttillskott, Sjömålens Fröknäcke och Granola. Vill du köpa något av detta så hör av dig till Jackie via e-post; ifdmedjackiedoohan@gmail.com
 
Vill du hålla dig mer uppdaterad om Jackie Doohan besök gärna Jackie via Facebook; Sök efter IFDmedjackiedoohan och vänner
Jackie Doohan har förutom en utbildning inom kostrådgivning och hälsocoachning en magisterexamen inom litteraturvetenskap, teologi och beteendevetenskap.

Nina Granbom är Klostervärd på helgerna – som kursledare, föreläsare, Personlig Närvaro Tränare och Instruktör i Restorative Yoga och Meditation. 

Under hela sitt vuxna liv har hon arbetat med människor inom Inre Hälsa och personlig utveckling i Kalmar. Är författare till boken Med trasiga fötter mot ett helt hjärta och hon arrangerar sedan ett flertal år vandringsretreater i SpanienItalien och på Öland.

Nina är beteendevetare, NLP Master, Hälsocoach och utbildad Compassionate Coach i London men det hon tillskriver ha störst betydelse är inte allt hon läst sig till utan hur hon enträget övar att integrera det med sin inre djupare visdom i hjärtat. Just denna sammansmältning är kärnpunkten i all hennes verksamhet – relationen hjärta och hjärna. Hennes verktyg är enkla: Du har alltid din andning. Med den kommer Närvaro och din möjlighet att sluta fred med det innevarande ögonblicket. Din belöning blir känslan av Frid